SOSW Szprotawa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa

Oferta edukacyjna

Poznaj strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szprotawie!

Szkoła podstawowa

Grupy wychowawcze (Internat)

Wczesne wspomaganie

Szkoła przysposabiająca do pracy

Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze


„Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie. Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych..."

Uczymy jak pokonywać własne słabości,
jak radzić sobie z trudnościami i jak uwierzyć w siebie!

Ochrona danych osobowych (RODO)

Ważne informacje dotyczące przetwarania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Co nowego?

W niniejszej sekcji naszej strony wyświetlanych jest obecnie do 16 najnowszych wpisów!
Wszystkie wpisy, zarówno te "nowe" i te trochę "starsze" znajdują się w naszym ARCHIWUM WPISÓW

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytanie, skontaktuj się z nami!
email: soswszprotawa@powiatzaganski.pl tel. 683-765-879