SOSW Szprotawa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa

Oferta edukacyjna

Poznaj strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szprotawie!

Szkoła podstawowa

Grupy wychowawcze (Internat)

Wczesne wspomaganie

Szkoła przysposabiająca do pracy

Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze


„Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie. Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych..."