SOSW Szprotawa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa

email: soswszprotawa@powiatzaganski.pl tel. 68 376 58 79

Oferta edukacyjna

Poznaj strukturę SOSW w Szprotawie

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Grupy wychowawcze (Internat)

Wczesne wspomaganie

Szkoła przysposabiająca do pracy

Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze

„Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie. Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych..."

Co nowego?

Wszystkie wpisy, kliknij: TUTAJ

Kontakt

Formularz kontaktowy