SOSW Szprotawa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa
TURNUS REHABILITACYJNYJUBILEUSZ 50-lecia

Oferta edukacyjna

Poznaj strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szprotawie!

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Grupy wychowawcze (Internat)

Wczesne wspomaganie

Szkoła przysposabiająca do pracy

Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze

„Pomagamy każdemu uczniowi otworzyć się na świat, rozwijać swoje umiejętności i uwierzyć w siebie. Wspieramy każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych..."

Czytaj więcej

Co nowego?

W niniejszej sekcji naszej strony wyświetlanych jest obecnie do 16 najnowszych wpisów!
Wszystkie wpisy, zarówno te "nowe" i te trochę "starsze" znajdują się w naszym ARCHIWUM WPISÓW

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytanie, skontaktuj się z nami!
email: soswszprotawa@powiatzaganski.pl tel. 683-765-879