PODSUMOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ „WIEM I DZIAŁAM”

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu edukacyjnego „Wiem i działam” w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną.

Postanowiliśmy szerzyć świadomość, empatię a nade wszystko ukazywać możliwości wsparcia osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym. Jest to temat niezwykle ważny, potrzebny oraz umożliwiający uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pomocy dla każdego z nas.

W ciągu ostatnich miesięcy prowadziliśmy zajęciawedług obszernych materiałów, uzyskanych od Polskiej Akcji Humanitarnejw klasach 8A oraz 4,5,6 UA. Materiały informacyjne były również dostępne dla wszystkich zainteresowanych na tablicy ogłoszeń oraz w formie wystawowej na korytarzu szkolnym. 

W poniższym linku znajdziecie podkasty Polskiej Akcji Humanitarnej, w tym również dotyczące kryzysu klimatycznego oraz na różnorodne i interesujące tematy: https://www.pah.org.pl/podkast/#

Karolina Świechowska

Anna Chmielewska-Smuk