Projekt „RAZEM PRZEZ ŚWIAT” 

W tym roku szkolnym nasza placówka przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu „Razem przez świat”. Podczas zajęć uczniowie będą wykonywać różne zadania w ramach projektu przez cały rok szkolny🙂

Cele projektu to:1. Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.3. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Anna Chmielewska-Smuk, Karolina Świechowska oraz Angelika Zawadzka