Szkoła Pamięta

Uczniowie kl.I SPP uczestniczyli w akcji ogólnopolskiej ogłoszonej przez MEN „Szkoła Pamięta”.

W trakcie realizacji projektu, brali udział w cyklu zajęć poświęconych upamiętnieniu rocznic i postaci historycznych. Jednym z miejsc, któremu poświęcono szczególną uwagę był Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ideą powstania warszawskiego grobu jest  uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość państwa polskiego. Podczas zajęć  uczniowie wypełniali karty pracy, oglądali film poświęcony historii powstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Na zajęciach z rękodzieła artystycznego wykonali znicze.

http://www.wietrzneradio.com/aktualnosci/14101/92-rocznica-grobu-nieznanego-zolnierza.html