SZKOŁA PODSTAWOWA

Oferta edukacyjna »


Zapewnia edukację i terapię uczniom niepełnosprawnym, w tym ze sprzężeniami, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnym intelektualnie w stopniach: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzimy także zajęcia w ramach nauczania indywidualnego. Nasze dzieci uczą się języka obcego już od I klasy. Od początku nauczania prowadzimy również zajęcia rewalidacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych. Uczymy funkcjonowania w środowisku.