TELEFONOM MÓWIMY „NIE”

Drodzy uczniowie, Rodzice! Przypominamy, że – zgodnie z regulaminem- w szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych.