Wyniki wyborów do MRO

Znamy już wyniki do MRO 🙂

Znamy oficjalne wyniki wyborów! 28.09.2018 r. komisja wyborcza w składzie- pani Katarzyna Makuch, pan Krzysztof Sońta oraz Kacper Król przeliczyli głosy, a w dniu 5.10.2018 odbyło się pierwsze zebranie Młodzieżowej Rady Ośrodka, podczas którego wybrano: Przewodniczącą- Anetę Tomaszewicz, Zastępcę- Natalię Niziałek, Skarbnika- Grzegorza Tomaszewicza.

Wybrano również kierowników sekcji: Porządkowej- Sylwester Patalas, Imprezowej- Anna Tomaszewicz, Dekoracyjno-informacyjnej- Andrzej Senger.

Pełen skład MRO podamy na tablicy informacyjnej Samorządu 🙂

Krzysztof Sońta