„Emocje w życiu codziennym”

Moduł pt. ” Emocje w życiu codziennym” z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, został zrealizowany.

Na podstawie ilustracji uczniowie na zajęciach rozróżniali emocje. Mówili o uczuciach przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozmawiali o tym, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania . Uczyliśmy sięga panowania nad nieprzyjemną emocją – podczas czekania na swoją kolej 🙂

Kamila Plucińska