Obchody Światowego Dnia Wody z PAH

W ciągu minionego tygodnia przeprowadziliśmy szereg zajęć dotyczących wody💧💦💧

Rozmawialiśmy o naszych codziennych sposobach na oszczędzanie wody i o tym, dlaczego oszczędzanie wody nie wystarczy, o dostępie do wody pitnej na całym świecie oraz o wodzie wirtualnej, a także o wielu innych kwestiach, które dotyczyły możliwości dbania o gospodarkę wodną na świecie i naszej roli w tych działaniach.
Wszystkie klasy uczestniczyły w zajęciach organizowanych w ramach współpracy z Polską Akcją
Humanitarną, a chętni przedstawiciele klas wzięli udział w quizie wiedzy o wodzie. Uroczyste
podsumowanie wszystkich działań oraz podsumowanie konkursu odbyło się w piątek.
Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i w dalszym ciągu zachęcamy do rozwijania swojej wiedzy
w tematyce wodnej, ponieważ to sprawa, która dotyczy nas wszystkich.

Karolina Świechowska, Anna Chmielewska-Smuk