WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY OŚRODKA W SOSW W SZPROTAWIE

Chcemy z wielką radością ogłosić, że jesteśmy już po wyborach, a także po pierwszym zebraniu przedstawicieli Młodzieżowej Rady Ośrodka.

Aby nie trzymać zainteresowanych w dłuższym napięciu przedstawiamy informacje dotyczące wyborów, oraz przeprowadzonego zebrania.

30 września przeprowadzone zostały wybory do samorządu uczniowskiego. Komisja wyborcza w składzie: p. Olga Dziamba, p. Krzysztof Sońta, uczniowie:
Grzegorz Tomaszewicz i  Kacper Tomczyk przeliczyła głosy uczniów. W tym czasie zbierano również kandydatury na opiekuna MRO na rok szkolny 2020/2021. Akcją koordynował dotychczas pełniący obowiązki opiekuna MRO p.Krzysztof.

7 października odbyło się pierwsze zebranie Młodzieżowej Rady Ośrodka, a wraz z nim przedstawienie nowego opiekuna MRO: p. Karoliny Świechowskiej. Przewodniczącym MRO został Dariusz Szklarski, zastępcą- Weronika Gradowska, a skarbnikiem Andrzej Senger. Wybrano również kierowników sekcji: porządkowej: Tomasz Kania, imprezowej: Szymon Kujawa, dekoracyjno – informacyjnej: Emilia Tomaszewicz. Pierwsze zebranie członków MRO zaowocowało również wieloma ciekawymi pomysłami na obecny rok szkolny.

Młodzieżowa Rada Ośrodka złożyła również podziękowania dla p. Krzysztofa, który pełnił funkcję opiekuna przez ostatnie trzy lata.

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom Młodzieżowej Rady Ośrodka, a chętnych uczniów zapraszamy do współpracy!

Krzysztof Sońta

Karolina Świechowska