KIEROWNICTWO OŚRODKA

mgr Anna SOBCZYŃSKA

 

mgr Magdalena SERWIN

dyrektor SOSW

 

wicedyrektor SOSW

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Rafał BILIŃSKI
mgr ks. Andriy BUNZYLO
mgr Olha BUNZYLO
mgr Małgorzata BURCHARDT
mgr Anna CHILMANOWICZ
mgr Anna CHMIELEWSKA-SMUK
mgr Kamila CZOP-SASIN
mgr Beata DOMAGAŁA
mgr Barbara DUDZIK
mgr Olga DZIAMBA
mgr Alicja JAKUBOWSKA
mgr Katarzyna JURKIEWICZ
mgr Barbara KASSA
mgr Anna KONCZALSKA
mgr Małgorzata KOWALCZYK
mgr Katarzyna MAKUCH
mgr Anna MARKOWSKA
mgr Jolanta MARYNOWSKA
mgr Joanna MIERZWIAK
mgr Maria MIOTŁA
mgr Krzysztof PACHLIŃSKI
mgr Kamila PLUCIŃSKA
mgr Wiesław POZAROSZCZYK
mgr Agnieszka SADOWSKA
mgr Magdalena SERWIN
mgr Artur SIEDLEC
mgr Jacek SOBCZYŃSKI
mgr Hanna SOŃTA
mgr Krzysztof SOŃTA
mgr Edyta SZYMCZAK
mgr Karolina ŚWIECHOWSKA
mgr Donata WILCZYŃSKA
mgr Lucyna WISZEWSKA
mgr Angelika ZAWADZKA
mgr Dorota ZIŃSKA
mgr Andrzej ŻYBURA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Marzanna KAZIMIERSKA  sekretariat
        Elżbieta DOBRZAŃSKA  szef kuchni
        Małgorzata RYSZAWA  pomoc nauczyciela
        Renata GRZELAK- SZLUFIK  pomoc nauczyciela
        Milena KLUBA  pomoc nauczyciela
        Ewa KARMELITA  pomoc nauczyciela
        Kamila NOWAK  sprzątaczka
        Marzena SZCZEPAŃSKA  sprzątaczka
        Ireneusz BODAKOWSKI  kierowca/robotnik gospodarczy
        Zdzisław KUŁAK  robotnik gospodarczy