KIEROWNICTWO OŚRODKA

mgr Aleksandra Hucał

mgr Anna Sobczyńska

dyrektor SOSW

wicedyrektor SOSW

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Anna CHILMANOWICZ  edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata BURCHARDT  pedagog szkolny
mgr Anna CHMIELEWSKA-SMUK  funk.w środowisku, zaj.dyd.-wych.
mgr Kamila CZOP-SASIN  język polski, WoS
mgr Beata DOMAGAŁA  logopedia, WWRD
mgr Barbara DUDZIK  terapia, zajęcia dyd.-wych.
mgr Olga DZIAMBA  chemia, zajęcia dyd.-wych.
mgr Anna GRACA  zajęcia dyd.-wych.
mgr Alicja JAKUBOWSKA  zajęcia dyd.-wych. świetlicowe
mgr Katarzyna JURKIEWICZ  funk.w środ., technika, plastyka
mgr Magdalena KOCH  biologia, geografia, zrw
mgr Regina KORZENIOWSKA  rewalidacja, terapia, logopedia, WWRD
mgr Robert KORZENIOWSKI  przys.do pracy, technika, zaj.techn., WDŻ
mgr Anna KWIATKOWSKA  technika, plastyka, zrw
mgr Katarzyna MAKUCH  funkc.w środowisku, terapia SI
mgr Anna MARKOWSKA  zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze
mgr Jolanta MARYNOWSKA  religia
mgr Joanna MIERZWIAK  funkc.os. i społ., terapia SI, WWRD
mgr Maria MIOTŁA  edukacja wczesnoszkolna
mgr Krzysztof PACHLIŃSKI  matematyka, EdB
mgr Kamila PLUCIŃSKA  zajęcia dyd.-wyrównawcze, biblioteka
mgr Wiesław POZAROSZCZYK  rewalidacja ruchowa, w -f
mgr Magdalena SERWIN  funkcj.osob.i społ., przys.do pr., WWRD
mgr Artur SIEDLEC  historia, historia i społeczeństwo, w-f
mgr Jacek SOBCZYŃSKI  w-f, gimnastyka kor.-komp.
mgr Hanna SOŃTA  psycholog szkolny, WWRD
mgr Krzysztof SOŃTA  muzyka, muzykoterapia
mgr Edyta SZYMCZAK  edukacja wczesnoszkolna, terapia
mgr Donata WILCZYŃSKA  informatyka, zrw, terapia EEG
mgr Lucyna WISZEWSKA  funkcj. os.i społ., przys.do pracy, WWRD
mgr Angelika ZAWADZKA  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Dorota ZIŃSKA  rewalidacja ruchowa, fizjoterapia, WWRD
mgr Bogusław ŻYBORT   zajęcia dyd.-wych., zaj.sportowe
lic. Grażyna ŻYBORT  zajęcia dyd.-wych.
mgr Andrzej ŻYBURA  zajęcia dyd.-wych.
mgr Małgorzata KOWALCZYK  język niemiecki
mgr Urszula BEDNAREK  fizyka

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

         Janina STAMBULSKA  główna księgowa
         Grażyna PAWĘSKA  specjalista ds. planowania, księgowości,  sprawozdawczości i  płac
         Gabriela CIOSKA  specjalista ds. kadr
mgr Marzanna KAZIMIERSKA  sekretariat
         Piotr WRÓBLEWSKI  konserwator
         Justyna KOPACZEL  sprzątaczka
        Halina TOMASZEWSKA  sprzątaczka
        Patrycja DĄBROWSKA  pomoc nauczyciela
        Elżbieta DOBRZAŃSKA  szef kuchni
        Małgorzata ŁYKO        specjalista ds. żywienia i zaopatrzenia
        Ireneusz BODAKOWSKI kierowca/pracownik gospodarczy