HISTORIA OŚRODKA


We wrześniu 1966 roku z inicjatywy Olgi i Mieczysława Likszo powstała Szkoła Podstawowa Specjalna z przekształcenia klasy specjalnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie.

W roku szkolnym 1969/1970 szkoła specjalna została przeniesiona do budynku przy ulicy Parkowej w Szprotawie.

Image1Budynek ów nie był dostosowany do prowadzenia zajęć z uczniami i jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy udało się nauczycielom stworzyć odpowiedni klimat edukacyjny i warsztat dydaktyczny.

W roku szkolnym 1973-74 Szkoła Specjalna zmienia nazwę na Państwowy Zakład Wychowawczy, który obejmuje szkołę specjalną i powstały internat, w którym zamieszkują uczniowie spoza terenu i najbliższych okolic Szprotawy.

Rok szkolny 1979/1980 rozpoczął się kolejną przeprowadzką. Nowa siedziba PZW, malowniczo położony wśród kasztanowców budynek przy ulicy Kopernika 37 (dawna K. Marksa), okazał się jednak niewystarczający na potrzeby szkoły i internatu. Brakowało sal lekcyjnych i pomieszczeń świetlicowych a w klasach I-III wprowadzono dwuzmianowość. Aby zaradzić problemom lokalowym postanowiono w 1982 roku na potrzeby placówki oddać część pomieszczeń w sąsiednim budynku po zbiorczej szkole gminnej, w którym mieściła się Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Ośrodek stawał się z każdym rokiem szkolnym coraz lepiej zorganizowany (wyposażenie, bogate i różnorodne pomoce dydaktyczne, wykwalifikowana kadra) a uczniowie i wychowankowie brali aktywny udział w konkursach, imprezach i zawodach sportowych, zdobywając czołowe miejsca w powiecie i województwie. W październiku 1984 roku zostaje zmieniona nazwa placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, który bezpośrednio podlega Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze. Osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne placówki pozwoliły zaś na nadanie 14 czerwca 1986 roku imienia Jana Brzechwy.osw002

Placówka osiąga od ponad 50 lat sukcesy zarówno w sferze edukacji i wychowania a także na polu sportowym i artystycznym dzięki zaangażowaniu, społecznym działaniom a przede wszystkim ogromnemu, otwartemu sercu wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową kilku pokoleń nauczycieli i wychowawców.

Od września 1999 roku Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szprotawie na mocy reformy oświatowej podlega pod Powiat Żagański i obejmuje: szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne a od 2002 roku również szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Od 2008 roku przy Ośrodku organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Na mocy uchwały Rady Powiatu Żagańskiego Ośrodek z rokiem szkolnym 2005/2006 został przeniesiony do budynku przy ulicy Sobieskiego 69 w Szprotawie.