9 marca 2024

Rok szkolny 2023/2024

Biorąc pod uwagę wnioski z naszych obserwacji oraz z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły określiliśmy problem priorytetowy:

– niewłaściwe wykorzystywanie czasu wolnego przez uczniów i słaba aktywność  fizyczna na przerwach

Członkowie SzPZ:
Nauczyciele:
Rodzice:
Uczniowie:
Pracownicy niepedagogiczni:
Pielęgniarka szkolna:
Koordynatorzy programu: Katarzyna Makuch, Joanna Mierzwiak