9 marca 2024

Udział klas I – V – w programach

– „Szklanka mleka” – „Owoce w szkole”

Materiał w przygotowaniu.