Bezpieczeństwo w internecie

W czwartek w naszym Ośrodku odbyły się spotkania dla uczniów klas gimnazjalnych oraz rodziców / opiekunów z przedstawicielem policji aspirantem sztabowym Grzegorzem Pawęską.


Podczas spotkań omawiane były zagadnienia związane z zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Serdecznie dziękujemy panu aspirantowi za kolejne spotkania!

Małgorzata Burchardt, Hanna Sońta