BOHATERON

I my przyłączamy się do akcji 🙂

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Dodamy tylko, że wkrótce napiszemy więcej, a dziś dodamy, że koordynatorem akcji w szkole jest pani Kamila Czop- Sasin.

Więcej: https://bohateronwtwojejszkole.pl/