ODWIEDZAMY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZPROTAWIE

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie, aby poznać specyfikę tego miejsca i dowiedzieć się więcej o możliwości zatrudnienia po skończeniu szkoły.

Odwiedziny przebiegały w bardzo serdecznej atmosferze. Nasza grupa została bardzo ciepło przyjęta i poznała specyfikę pracy osób na rożnych stanowiskach. Spotkanie było jeszcze milsze, kiedy spotkaliśmy naszych absolwentów, a uczniowie kolegów i koleżanki, wykonujących rożne czynności zawodowe.

Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej mieści się przy ul. Niepodległości 10. Utworzony został w 2016 roku przez Gminę Szprotawa aby dać szansę niepełnosprawnym mieszkańcom z okolic na pracę i możliwość usamodzielnienia się.

Celem Zakładu jest zatrudnianie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Każdego dnia wszystkie osoby niepełnosprawne poza pracą uczestniczą również w zajęciach rehabilitacyjnych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności. Dodatkowo każdy z pracowników objęty jest również wsparciem psychologa.

Swoje podstawowe cele zakład realizuje poprzez prowadzenie działalności w zakresie gastronomi, pralni i magla oraz realizowanie drobnych prac zleconych.

Małgorzata Burchardt, Katarzyna Jurkiewicz, Katarzyna Makuch, Hanna Sońta, Krzysztof Sońta