POGRĄŻENI W SMUTKU

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Kwiatkowskiej, naszej serdecznej koleżanki, wieloletniej nauczycielki. Nie ma słów by opisać żal i smutek, jaki w tej chwili czujemy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.