Spotkaliśmy się z Policjantami

W piątek 24 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach z Policją. Funkcjonariusze przypomnieli młodszym uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drodze, a starszym o cyberprzemocy.

Rozmawiano o prawnych konsekwencjach zachowań agresywno- przemocowych, w tym właśnie cyberprzemocy.

Dziękujemy współpracującym z nami Policjantom!

Małgorzata Burchardt

Hanna Sońta