ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku obchodzony był pod hasłem „Wartość wody”. Corocznie wracamy do tego wydarzenia, aby zwrócić uwagę na to jak cennym i deficytowym zasobem jest woda.

W tym roku włączyliśmy się również do działań Polskiej Akcji Humanitarnej, celebrując wspólnie „Światowy Dzień Wody z PAH”. W klasach 4,5,6 UA i 8A przeprowadzono lekcje tematyczne według scenariuszy przygotowanych do akcji. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie zapoznali się z materiałami audiowizualnymi i na ich podstawie przeprowadzono dyskusje na temat wartości wody w naszym życiu.
Wszyscy uczniowie otrzymali również informacje dotyczące oszczędzania wody, krzyżówki sprawdzające wiedzę oraz materiały do przygotowania prac plastycznych.
Ponadto, na szkolnym korytarzu zobaczyć możemy prace plastyczne oraz gazetkę tematyczną.
Szanujmy to, co dla nas ważne, nie tylko od święta.

Anna Chmielewska-Smuk, Karolina Świechowska