Kolejny koncert za nami

Uczniowie tym razem wysłuchali ludowych tradycji weselnych i osłuchali się z kapelą koźlarską.

Poznali tradycyjne instrumenty dudowe ich budowę, historie oraz różne ciekawostki takich oto wspaniałych instrumentów. 👇

Donata Wilczyńska