Konferencja dla rodziców: Szczepienie nastolatków 12+ przeciw COVID-19

http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje Organizacja konferencji online z udziałem specjalistów z zakresu ochrony zdrowia adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin konferencji 23 czerwca 2021 r godz. 16.00 platforma Microsoft Teams (po uprzednim zgłoszeniu uczestników).

Prowadzący:
dr med. Tomasz Jarmoliński – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej
lek. med. Marcin Zięba – lekarz medycyny rodzinnej kwalifikujący osoby na szczepienia
Małgorzata Staśkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty
Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konferencji przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2021 r. w systemie konferencyjnym dostępnym pod adresem:

http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

Osoby zarejestrowane otrzymają na adres poczty e-mail link do konferencji w dniu 23 czerwca 2021 r.

http://ko-gorzow.edu.pl/tag/covid/